ویزیت متخصص قلب
شاید دفعه بعد
آزمایش چربی خون
نزدیک بود!
ویزیت متخصص مغز و اعصاب
شانس نداری
فیزیوتراپی 2 جلسه
امروز رو شانس نبودی
آزمایش آنزیم های کبدی
نزدیک بود!
فیزیوتراپی 5 جلسه
بخشکی شانس
آزمایش خون
شانس نداری
شانس خود را برای بردن یک جایزه امتحان کنید!

آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و گردونه را بچرخانید.

قوانین داخلی ما:

یک بازی برای هر کاربر
متقلبان رد صلاحیت خواهند شد.