با ما در ارتباط باشید

از دیرباز بر این باور بودیم تا با ایجاد فضایی مناسب و شایسته شأن مراجعین محترم نسبت به ارائه خدمات به بیماران در راستای وظیفه ای اخلاقی و انسانی مان قدمی موثر بر داریم

از این رو با تجهیز و به‌روز رسانی درمانگاه شبانه روزی دارالشفا با قدمتی نزدیک به ۲۰ سال اقدام به ارائه خدماتی همچون  .....

آدرس

تلفن تماس

روزهای کاری

ایمیل

به وقت ملاقات نیاز دارید؟

درخواست وقت ملاقات